Client: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Àmbit d'actuació: Transmissió de coneixement
Categoria TS: Formació reglada
 
Projecte: Professor del MBA en Social Entrepreneurship
Any i Durada: Curs 2012- 2013 i 2013-2014 – En execució
Resum:

Professor del primer màster en emprenedoria social de l'estat espanyol. Responsable de l'assignatura "Finançant Empreses Socials" (Capacitació per a la cerca i selecció dels productes financers més apropiats al tipus d'empresa social, presentació executiva i rendició de comptes)