Client: Suara
Àmbit d'actuació: Emprenedoria i empreses socials
Categoria TS: Estratègia, pla de negoci i acompanyament
Tipologia TS:  Estratègia de creixement/ expansió
Projecte: Estudi de mercat dels principals actors mutualistes i sector sociosanitari
Any i Durada: 2012 - 1 mes
Resum:

Estudi de mercat dels principals actors mutualistes i sector sociosanitari.