Client: Suara
Àmbit d'actuació: Emprenedoria i empreses socials
Categoria TS: Estratègia, pla de negoci i acompanyament
Tipologia TS:  Estratègia de creixement/ expansió
Projecte: Anàlisi dels Centres Educatius i Terapèutics a Catalunya
Any i Durada: 2012 - 1 mes
Resum:

Identificació i anàlisi de les característiques principals dels Centres Educatius i Terapèutics a Catalunya, així com de les seves línies d'actuació.